Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-11-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : ХНУВС, 2014. – 324 с.
Abstract
Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам єдності і диференціації трудового права та права соціального забезпечення, зокрема проблемам правового регулювання відносин у сфері проходження служби та соціального захисту службовців державних органів. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, службовців державних органів.
The collection contains theses of reports devoted to topical issues of unity and differentiation of labour law and social welfare law, in particular challenges of legal regulation of relations in the field of service career and social protection of officers of public authorities. For scientists, officers of labour and social protection bodies, servants of public authorities.
Сборник содержит тезисы докладов, посвященных актуальным проблемам единства и дифференциации трудового права и права социального обеспечения, в частности проблемам правового регулирования отношений в сфере прохождения службы и социальной защиты служащих государственных органов. Для научных работников, работников органов труда и социальной защиты, служащих государственных органов.
Description
Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2014. – 324 с.
Keywords
Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, державна служба, государственная служба
Citation
Collections