Исследование координационной структуры ударных действий тайбоксеров

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-11-25

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології С.170

Анотація

В работе рассматривается координационная структура элементов соревновательной техники тайбоксеров. Для исследования координационной структуры ударных действий предлагается использовать методы стабилометрии. В ходе проведенного обследования тайбоксеров высокого класса и новичков с помощью стабилометрического комплекса и последующего сравнительного анализа полученных данных были выявлены различия между временными характеристиками ударных действий тайбоксеров различной степени подготовленности. В роботі розглядається координаційна структура елементів змагальної техніки тайбоксера. для дослідження координаційної структури ударних дій пропонується використовувати методи Стабілометр. В ході проведеного обстеження тайбоксера високого класу і новачків за допомогою стабілометріческіх комплексу і подальшого порівняльного аналізу отриманих даних були виявлені відмінності між тимчасовими характеристиками ударних дій тайбоксера різного ступеня підготовленості. The paper deals with the coordination structure. elements of competitive tayboxer’s equipment. For research coordination structure of percussion actions are encouraged to use methods of stabilometry. In the course of the survey tayboxerov high-end and novices with the help of the stabilometric complex and subsequent comparative analysis of the data obtained were identified the differences between the temporal characteristics of the shock actions of tayboxers varying degrees of preparedness.

Опис

Сучасні технології в сфері фізичного виховання, спорту та валеології . - 2016. - С.170

Ключові слова

опорні реакції, тайбоксеры, рухові координації, ударные действия, акселерометрия, стабилометрия, support reactions, тайбоксери, Taiboxers, двигательные координации, motor coordination, ударні дії, percussion, accelerometry, опорные реакции, акселерометр, стабілометрія, stabilometry, ,

Бібліографічний опис