Формування професійно-комунікативної компетентності поліцейських для попередження конфліктного спілкування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 64-66

Анотація

Розглянуто питання формування професійно-комунікативної компетентності задля попередження конфліктної комунікації. Наведено алгоритм вирішення конфлікту, який може бути застосований поліцейським у професійній діяльності.
The question of the formation of professional and communicative competence for the prevention of conflict communication is considered. An algorithm for conflict resolution that can be applied by a police officer in professional activities is given.
Рассмотрены вопросы формирования профессионально-коммуникативной компетентности для предупреждения конфликтной коммуникации. Приведен алгоритм разрешения конфликта, который может быть применен полицейским в профессиональной деятельности.

Опис

Білоусов, А. В. Формування професійно-комунікативної компетентності поліцейських для попередження конфліктного спілкування / Артем Віталійович Білоусов // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 64-66.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, поліцейські, police officers, полицейские, професійно-комунікативна компетентність, professional and communicative competence, профессионально-коммуникативная компетентность, спілкування, communication, общение, конфлікт, conflict, конфликт, тактика спілкування, професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, попередження конфліктного спілкування

Бібліографічний опис