Обґрунтування впровадження в навчальний процес спеціальних підготовчих вправ координаційно-рухової спрямованості, потрібних для формування тих умінь і навичок, що використовуються під час застосування заходів поліцейського примусу

dc.contributor.authorМоргунов, О. А.
dc.contributor.authorMorgunov, O. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
dc.contributor.authorЯрещенко, О. А.
dc.contributor.authorYareschenko, O. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-2475-7572
dc.date.accessioned2022-07-21T09:47:10Z
dc.date.available2022-07-21T09:47:10Z
dc.date.issued2019
dc.descriptionМоргунов, О. А. Обґрунтування впровадження в навчальний процес спеціальних підготовчих вправ координаційно-рухової спрямованості, потрібних для формування тих умінь і навичок, що використовуються під час застосування заходів поліцейського примусу / О. А. Моргунов, О. А. Ярещенко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 315-317.uk_UA
dc.description.abstractАналіз спеціальної літератури, бесіди, спостереження та власний досвід викладання свідчить, що активізація координаційної підготовки курсантів сприяє накопиченню рухового досвіду в фонових рівнях та покращає формування взаємозв’язків між ними. Дані позитивні зміни в змозі посприяти підвищенню якості оволодіння необхідними тактико-технічними діями та їх вмілому застосуванню в майбутній діяльності.uk_UA
dc.description.abstractThe analysis of special literature, conversations, observations and teaching experience shows that the activation of cadets' coordination training contributes to the accumulation of motor experience in the background levels and improves the formation of relationships between them. These positive changes can help improve the quality of mastering the necessary tactical and technical actions and their skillful application in future activities.uk_UA
dc.description.abstractАнализ специальной литературы, беседы, наблюдения и опыт преподавания свидетельствует, что активизация координационной подготовки курсантов способствует накоплению двигательного опыта в фоновых уровнях и улучшает формирование взаимосвязей между ними. Данные положительные изменения способны способствовать повышению качества овладения необходимыми тактико-техническими действиями и их умелому применению в будущей деятельности.uk_UA
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/13135
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХарківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 315-317.uk_UA
dc.subjectФізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спортuk_UA
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииuk_UA
dc.subjectспеціальна фізична підготовкаuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectНаціональна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украиныuk_UA
dc.subjectфізична підготовкаuk_UA
dc.subjectфизическая подготовкаuk_UA
dc.subjectphysical traininguk_UA
dc.subjectвищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ Україниuk_UA
dc.subjectвысшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украиныuk_UA
dc.subjecthigher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraineuk_UA
dc.subjectспеціальні підготовчі вправиuk_UA
dc.subjectспециальные подготовительные упражненияuk_UA
dc.subjectspecial preparatory exercisesuk_UA
dc.subjectкоординаційно-рухові діїuk_UA
dc.subjectкоординационно-двигательные действияuk_UA
dc.subjectcoordination-motor actionsuk_UA
dc.subjectзастосування фізичної силиuk_UA
dc.subjectприменение физической силыuk_UA
dc.subjectuse of physical forceuk_UA
dc.subjectзаходи поліцейського примусуuk_UA
dc.subjectмеры полицейского принужденияuk_UA
dc.subjectpolice coercionuk_UA
dc.titleОбґрунтування впровадження в навчальний процес спеціальних підготовчих вправ координаційно-рухової спрямованості, потрібних для формування тих умінь і навичок, що використовуються під час застосування заходів поліцейського примусуuk_UA
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Obgruntuvannia vprovadzhennia v navchalnyi protses spetsialnykh pidhotovchykh vprav_Morhunov_Yareshchenko_2019.pdf
Розмір:
190.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: