Поняття і структура правової інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 26-30.

Анотація

Розглянуто питання, пов'язані з поняттям та структурою правової інформації. Рассмотрены вопросы, связанные с понятием и структурой правовой информации. Issues related to the concept and structure of legal information are considered.

Опис

Яременко, В. В. Поняття і структура правової інформації / В. В. Яременко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 26-30.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правова інформація, правовая информация, соціальна інформація, социальная информация, наукова інформація, научная информация, технічна інформація, техническая информация, політична інформація, политическая информация, поняття інформації, понятие информации, структура інформації, структура информации

Бібліографічний опис