Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 54-58

Анотація

Охарактеризовано чинне законодавство України та наукову літературу на предмет визначення класифікації й правових засад забезпечення прав громадян на сприятливе природне середовище з урахуванням норм і стандартів європейського законодавства.
Ukrainian legislation and the scientific literature to determine the classification and legal framework within which the rights of citizens to a healthy environment, taking into account the norms and standards of European legislation are characterized.
Охарактеризованы действующее законодательство Украины и научная литература на предмет определения классификации и правовых основ обеспечения прав граждан на благоприятную природную среду с учетом норм и стандартов европейского законодательства.

Опис

Ключові слова

адміністративно-правове забезпечення, administrative and legal support, административно-правовое обеспечение, екологічні права громадян, environmental rights of citizens, экологические права граждан, право на сприятливе природне середовище, right to a favorable natural environment, право на благоприятную природную среду

Бібліографічний опис

Казанчук, І. Д. Адміністративно-правове забезпечення прав людини і громадянина на сприятливе природне середовище як основа реалізації державної політики євроінтеграції України / І. Д. Казанчук // Право і безпека. - 2011. - № 4 (41). - С. 54-58.