«Життя після війни» – техніки відновлення особистісних ресурсів (техніка «Житійна ікона»)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 223-225
Abstract
Визначено, що відновлення особистісних ресурсів є невід’ємною складовою здоров’язберігаючих технологій й життєстійкості особистості та основою успішної реінтеграції до мирного життя. Надано приклад ресурсної техніки «Житійна ікона» із застосуванням метафоричних асоціативних карт, яка спрямована на актуалізацію цінностей особистого життя.
It was determined that the restoration of personal resources is an integral component of health-preserving technologies and the vitality of the individual and the basis of successful reintegration into a peaceful life. An example of the "Life icon" resource technique with the use of metaphorical associative maps, which is aimed at actualizing the values ​​of personal life, is provided.
Определено, что восстановление личностных ресурсов является неотъемлемой составляющей здоровьесберегающих технологий и жизнестойкости личности и основой успешной реинтеграции в мирную жизнь. Представлен пример ресурсной техники «Житийная икона» с применением метафорических ассоциативных карт, направленных на актуализацию ценностей личной жизни.
Description
Мілорадова, Н. Е. «Життя після війни» – техніки відновлення особистісних ресурсів (техніка «Житійна ікона») / Н. Е. Мілорадова // Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. матеріалів VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28 жовт. 2022 р.) / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2022. – С. 223-225.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, відновлення особистісних ресурсів, restoration of personal resources, восстановление личностных ресурсов, техніка «Житійна ікона», "Life icon" technique, техника «Житийная икона», техніки відновлення особистісних ресурсів, techniques of recovery of personal resources, техники восстановления личностных ресурсов, психічне здоров’я, mental health, психическое здоровье, життєстійкість
Citation