Вплив окремих громадських діячів на розвиток прав дитини в період до та після національно-демократичної революції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми держави і права. - 2018. - Вип. 81. - С. 72–77
Abstract
Проаналізовано працю окремих громадських діячів у сфері захисту прав дитини. Вивчено досвід роботи А. Левінстіма, К. Вентцеля та В. Куфаєва. Акцентується увага на тому, як зазначені громадські діячі вплинули на подальше нормативне закріплення прав дитини та їх захист органами державної влади.
The article is focused on the analysis of the activities of certain community leaders in the field of children rights protection. The author has studied the experience of A. Levinstim, K. Ventsel and V. Kufaiev. The author has emphasized on the way how these community leaders influenced the further regulatory consolidation of the rights of children and their protection by state authorities.
Проанализирована работа отдельных общественных деятелей в сфере защиты прав ребенка. Изучен опыт работы А. Левинстима, К. Вентцеля и В. Куфаева. Акцентируется внимание на том, как указанные общественные деятели повлияли на дальнейшее нормативное закрепление прав ребенка и их защиту органами государственной власти.
Description
Коломоєць, Н. В. Вплив окремих громадських діячів на розвиток прав дитини в період до та після національно-демократичної революції // Актуальні проблеми держави і права. - 2018. - Вип. 81. - С. 72–77.
Keywords
Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, national and democratic revolution, legal status, Історія. History. История, rights of children, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, declaration, protection of the rights, state protection of childhood, права дитини, правове положення, націонал-демократична революція, захист прав дитини, державна охорона дитинства, права ребенка, правовое положение, национал-демократическая революция, государственная охрана детства
Citation
Анотація. Стаття присвячена аналізу діяльності окремих громадських діячів у сфері захисту прав дитини. Вивчається досвід роботи А. Левінстіма, К. Вентцеля та В. Куфаєва. Акцентується увага на тому, як вказані громадські діячі вплинули на подальше нормативне закріплення прав дитини та їх захист органами державної влади. Ключові слова: права дитини, правове положення, націонал-демократична революція, декларація, захист прав, державна охорона дитинства