Особливості та взаємозв'язок копінг-стратегій студентів з різним рівнем прокрастинації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. - 2012. - Вип. 43(2). - С. 243-249

Анотація

Робота присвячена проблемі дослідження прокрастинації, зокрема прокрастинації, яка пов'язана з відкладанням виконання учбових завдань. Саме учбовий процес характеризується умовами, в яких найчастіше виникає прокрастинація що приводить до негативних наслідків. Наводяться результати дослідження особливостей копінг-поведінки студентів та взаємозв'язок копінг-стратегій з різним рівнем прокрастинації.
The work is devoted to the study of procrastination, including procrastination, which is associated with the postponement of the implementation of educational tasks. That learning process is characterized by the conditions in which there is procrastination often leads to negative consequences. The results of studies of the coping behaviors of students and the relationship between coping strategies with different levels of procrastination.
Работа посвящена проблеме исследования прокрастинации, в частности прокрастинации, которая связана с откладыванием выполнения учебных заданий. Именно учебный процесс характеризуется условиями, в которых чаще всего возникает прокрастинация приводящая к негативным последствиям. Приводятся результаты исследования особенностей копинг-поведения студентов и взаимосвязь копинг-стратегий с разным уровнем прокрастинации.

Опис

Ключові слова

академічна прокрастинація, копінг-поведінка, копінг-стратегії, студенти, academic procrastination, coping behaviors, students, coping strategies, академическая прокрастинация, копинг-поведение, копинг-стратегии, студенты

Бібліографічний опис

Шиліна, А. А. Особливості та взаємозв'язок копінг-стратегій студентів з різним рівнем прокрастинації / Шиліна А. А. // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія : Психологія. - 2012. - Вип. 43(2). - С. 243-249.