Досвід викладання навчальних дисциплін, що впливають на формування екологічної свідомості майбутніх правоохоронців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021 : Всеукр. конф. з проблем вищ. освіти з міжнар. участю : зб. матеріалів конф. (м. Харків, 28-29 жoвт. 2021 р.). – Харків: ХНАДУ - Стильна типографія, 2021. – С. 71-74
Abstract
Вивчено досвід викладання навчальних дисциплін, що впливають на формування екологічної свідомості майбутніх правоохоронців.
The experience of teaching academic disciplines that influence the formation of environmental awareness of future law enforcement officers has been studied.
Изучен опыт преподавания учебных дисциплин, влияющих на формирование экологического сознания будущих правоохранителей.
Description
Шуміло, О. М. Досвід викладання навчальних дисциплін, що впливають на формування екологічної свідомості майбутніх правоохоронців / О. М. Шуміло // Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021 : Всеукр. конф. з проблем вищ. освіти з міжнар. участю : зб. матеріалів конф. (м. Харків, 28-29 жoвт. 2021 р.) / МОН України, Нац. комісія України у справах ЮНЕСКО, Нац. Ерасмус+ офіс в Україні, Координац. рада програми "UNITWIN / каф. ЮНЕСКО", Ун-т EDUCONS, Харків. нац. автoмoб.-дoрoж. ун-т. – Харків: ХНАДУ - Стильна типографія, 2021. – С. 71-74.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, майбутні правоохоронці, Україна. Ukraine. Украина, будущие правоохранители, future law enforcement officers, екологічна свідомість, экологическое сознание, ecological consciousness, викладання навчальних дисциплін, преподавание учебных дисциплин, teaching disciplines
Citation