Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 1. – С. 412–417.

Анотація

Визначено поняття та особливості адміністративно-правового статусу органів досудового розслідування органів внутрішніх справ та їх посадових осіб – слідчих; визначено завдання та функції, які виконують зазначені органи; розкрито поняття та межі досудового розслідування, як основної функції слідчих підрозділів органів внутрішніх справ.
It was defines the concept and characteristics of administrative and legal status of pre-trial investigation police and officials – investigators, defined tasks and functions performed by these bodies; series concept and scope of pre-trial investigation, as the main function of investigative units of the Interior.
Определено понятие и особенности административно-правового статуса органов досудебного расследования органов внутренних дел и их должностных лиц – следователей, определены задачи и функции, которые выполняют указанные органы; раскрыто понятие и пределы досудебного расследования, как основной функции следственных подразделений органов внутренних дел.

Опис

Петрухін, К. Є. Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ [Електронний ресурс] / К. Є. Петрухін // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 412–417 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2014_1_72.pdf.
Петрухін К. Є. "Особливості адміністративно-правового статусу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ." Форум права 1 (2014): 412–417.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, слідчі підрозділи, следственные подразделения, слідчий, следователь, адміністративно-правові відносини, адміністративно-правовий статус, административно-правовой статус, administrative and legal status, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, police, поліція, полиция, investigator, investigative units

Бібліографічний опис