Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2016. – № 1. – С. 124–127

Анотація

Акцентовано увагу на необхідності чіткого визначення морально-етичних норм, яким він має відповідати персонал Державної кримінально-виконавчої служби України. Проаналізовано ряд основних нормативно-правових актів, у яких закріплюються вимоги до співробітників.
The attention to the need for a clear definition of the moral and ethical standards to be met by the staff of the State Penal Service of Ukraine was made. It analyzed a number of key legal acts, which reinforce the requirements for the employees.
Акцентировано внимание на необходимости четкого определения морально-этических норм, которым должен соответствовать персонал Государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Проанализирован ряд основных нормативно-правовых актов, в которых закрепляются требования к сотрудникам.

Опис

Круглова, А. Є. Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань [Електронний ресурс] / А. Є. Круглова // Форум права. – 2016. – № 1. – С. 124–127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2016_1_22.pdf.
Круглова А. Є. "Сучасний стан правового регулювання оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань." Форум права 1 (2016): 124–127.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, ефективність, органи та установи виконання покарань, органы и учреждения исполнения наказаний, эффективность, efficiency, State Penal Service of Ukraine, Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, Державна кримінально-виконавча служба України

Бібліографічний опис