Стратегія розвитку адміністративного району та територіальних громад

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 408-410
Abstract
Розглянуто питання соціально-економічного розвитку району, самофінансування програм розвитку місцевості. Головною метою програми економічного і соціального розвитку міста є підвищення життєвого рівня населення шляхом забезпечення подальшого зростання обсягів виробництва, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати.
The issue of socio-economic development of the district, self-financing of local development programs was considered. The main goal of the economic and social development program city ​​is to raise the standard of living of the population by ensuring the further growth of production volumes, attracting investments, creation of new jobs, liquidation of payment arrears salary.
Рассмотрены вопросы социально-экономического развития района, самофинансирование программ развития местности. Главной целью программы экономического и социального развития города есть повышение жизненного уровня населения путем обеспечения дальнейшего роста объемов производства, привлечения инвестиций, создание новых рабочих мест, ликвидации задолженности по выплате заработной платы.
Description
Садиков, М. А. Стратегія розвитку адміністративного району та територіальних громад / Мурат Абдикасович Садиков, Алла Анатоліївна Воронкова, Наталія Опанасівна Коломієць // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 408-410.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний район, administrative district, административный район, територіальна громада, local community, территориальная община, економічний розвиток, economical development, экономическое развитие
Citation