Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 91-94

Анотація

Досліджено правові аспекти здійснення парламентського контролю за дотриманням законодавства у сфері доступу до інформації. Розглянуто правові основи та форми здійснення такого контролю. Розкрито проблемні питання щодо здійснення парламентського контролю в відповідній сфері.
Legal aspects of realization of parliamentary control after the observance of legislation in the field of access to information are researched, legal frameworks and forms of realization of such control are considered, problem questions are exposed in relation to realization of parliamentary control in the proper sphere.
Исследованы правовые аспекты осуществления парламентского контроля над соблюдением законодательства в сфере доступа к информации. Рассмотрены правовые основы и формы осуществления такого контроля. Раскрыты проблемные вопросы по осуществлению парламентского контроля в соответствующей сфере.

Опис

Ключові слова

парламентський контроль, parliamentary control, парламентский контроль, доступ до інформації, access to information, доступ к информации, законодавче забезпечення, legal provision, законодательное обеспечение

Бібліографічний опис

Мельченко, В. І. Парламентський контроль за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації / В. І. Мельченко // Право і безпека. - 2012. - № 1 (43). - С. 91-94.