Щодо проблеми професійної реадаптації поліцейських, які брали участь у бойових діях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 184-186

Анотація

Наголошено, що поліцейські, які брали участь у бойових діях, потребують комплексного підходу для нормалізації і стабілізації їх психологічного стану та повторного пристосування до умов соціального і професійного середовища за допомогою заходів психологічного характеру. Досліджено тривалість періоду професійної реадаптації поліцейських, виділено етапи і стадії цього процесу, його складові і критерії успішності їх проходження.
It was emphasized that policemen who participated in hostilities need a comprehensive approach to normalize and stabilize their psychological state and re-adjust to the conditions of the social and professional environment with the help of psychological measures. The duration of the period of professional re-adaptation of police officers was studied, the stages and stages of this process, its components and criteria for the success of their completion were identified.
Отмечено, что участвовавшие в боевых действиях полицейские нуждаются в комплексном подходе для нормализации и стабилизации их психологического состояния и повторного приспособления к условиям социальной и профессиональной среды с помощью мер психологического характера. Исследованы продолжительность периода профессиональной реадаптации полицейских, выделены этапы и стадии этого процесса, его составляющие и критерии успешности их прохождения.

Опис

Доценко, В. В. Щодо проблеми професійної реадаптації поліцейських, які брали участь у бойових діях / Доценко Вікторія В’ячеславівна // Актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів : зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 31 жовт. 2022 р.) / МВС України, Держ. наук.-досл. ін-т МВС України, Наук.-досл. лаб. психол. забезпечення. – Київ, 2022. – С. 184-186.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, поліцейські, police officers, полицейские, бойові дії, combat operations, боевые действия, професійна реадаптація, professional readaptation, профессиональная реадаптация, психологічний стан, psychological state, психологическое состояние

Бібліографічний опис