Тенденции развития современного анализа данных для поиска цифровых преступников

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

International Science Group, - I Міжнародна наукова конференція з міждисциплінарних досліджень, - 2021, - Берлін, Німеччина, - С. 1050

Анотація

Аналізуються дії цифрових злочинців, розглядаються деякі аспекти пошуку злочинців, робиться висновок про можливість їх ідентифікації. The actions of digital criminals are analyzed, some aspects of the search for criminals, it is concluded that they identification. Анализируются действия цифровых преступников, рассматриваются некоторые аспекты поиска преступников, делается вывод о возможности их идентификации.

Опис

Мордвинцев, Н. В. Тенденции развития современного анализа данных для поиска цифровых преступников [Электронный ресурс] / Н. В. Мордвинцев, З. Г. Демидов, О. А. Колмык // I International science conference on multidisciplinary research: Abstracts of I International Scientific and Practical Conference (January 19 – 21, 2021). – Berlin, Germany, International Science Group, 2021. – С. 1050 – 1051, – Режим доступу: https://isg-konf.com/uk/i-international-science-conference-on-multidisciplinary-research-ua

Ключові слова

хакер, цифровая личность, поиск преступников, цифрова особистість, пошук злочинців, hacker, digital identity, search for criminals

Бібліографічний опис