Психологічні передумови розвитку ірраціональних переконань у підлітків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 201-203

Анотація

Проведено емпіричне дослідження ірраціональних переконань у групах підлітків, розподілені за статтю.
An empirical study of irrational beliefs in groups of teenagers, divided by gender, was conducted.
Проведено эмпирическое исследование иррациональных убеждений в группах подростков, распределенных по полу.

Опис

Білюченко, Ю. М. Психологічні передумови розвитку ірраціональних переконань у підлітків / Білюченко Ю. М. // Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.) / ДНДІ МВС України. – Київ, 2022. – С. 201-203.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, підлітки, подростки, teenagers, ірраціональні переконання, irrational beliefs, иррациональные убеждения

Бібліографічний опис