Специфіка толерантності до невизначеності поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 166-169

Анотація

Розглянуто деякі аспекти толерантності до невизначеності поліцейських. Статистично достовірна відмінність в групах досліджуваних поліцейських була виявлена за такими показниками толерантності до невизначеності, як відношення до новизни, перевага невизначеності, толерантність до невизначеності та загальний бал толерантності до невизначеності.
Some aspects of tolerance to uncertainty of police officers are considered. A statistically significant difference in the groups of police officers under study was revealed by such indicators of tolerance to uncertainty as relation to novelty, uncertainty preference, tolerance to uncertainty and total uncertainty tolerance score.
Рассмотрены некоторые аспекты терпимости к неопределенности полицейских. Статистически достоверное отличие в группах исследуемых полицейских была обнаружена по таким показателям толерантности к неопределенности, как отношение к новизне, превосходство неопределенности, толерантность к неопределенности и общий балл толерантности к неопределенности.

Опис

Шиліна, А. А. Специфіка толерантності до невизначеності поліцейських / Алла Андріївна Шиліна // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 7 квіт. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 166-169.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, поліцейські, police officers, полицейские, толерантність до невизначеності, tolerance for uncertainty, толерантность к неопределенности

Бібліографічний опис