Роль куратора в організації виховної роботи в закладі вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 63-66

Анотація

Викладено погляди на організацію виховної роботи у вищій школі. Показано, що у своїй діяльності куратор використовує різні форми виховної роботи, які сприяють формуванню особистості майбутнього фахівця, як громадянинапатріота, небайдужого до долі української держави, правопорядку, освіти та культури.
Views on the organization of educational work in higher education are presented. It is shown that in his activity the curator uses various forms of educational work, which contribute to the formation of the personality of the future specialist as a citizen-patriot, not indifferent to the fate of the Ukrainian state, law and order, education and culture.
Изложены взгляды на организацию воспитательной работы в высшей школе. Показано, что в своей деятельности куратор использует различные формы воспитательной работы, которые способствуют формированию личности будущего специалиста, как громадянинапатриота, неравнодушного к судьбе украинского государства, правопорядка, образования и культуры.

Опис

Бобро, Н. В. Роль куратора в організації виховної роботи в закладі вищої освіти / Н. В. Бобро // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 берез. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2020. - С. 63-66.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, організація виховної роботи, организация воспитательной работы, organization of educational work, куратор, curator, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, воспитательная работа, виховна робота, educational

Бібліографічний опис