Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 466–473

Анотація

Розглянуто питання удосконалення підготовки кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України з урахуванням стрімкого розвитку науки і техніки, модернізації засобів виробництва, оптимізації усіх структурних підрозділів органів державної влади.
In the article the questions of improvement of training of personnels of organs of internal affairs are examined in higher educational establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine taking into account swift development of scitech, modernization of capital, optimization of all structural subdivisions of public authorities goods.
Рассмотрены вопросы усовершенствования подготовки кадров органов внутренних дел в высших учебных заведениях МВД Украины с учетом стремительного развития науки и техники, модернизации средств производства, оптимизации всех структурных подразделений органов государственной власти.

Опис

Клочко, А. М. Підготовка кадрів органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України [Електронний ресурс] / А. М. Клочко // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 466-473. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12kamzmu.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, підготовка кадрів, подготовка кадров, відомча освіта, ведомственное образование, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, модернізація, модернизация, modernization

Бібліографічний опис