Психологічний огляд ригідності під час прийняття рішень в екстремальній практиці поліціювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 188-190

Анотація

Зазначено, що професійне самоздійснення забезпечує впевненість працівника поліції у власних силах при вирішенні складного професійного завдання, що не лише збільшує його ефективність як фахівця, а й сприяє його готовності адаптуватися до нових умов, швидко й зважено приймати рішення, при цьому не втрачаючи працездатності та результативності.
It is noted that professional self-fulfillment ensures a police officer's confidence in his own abilities when solving a difficult professional task, which not only increases his efficiency as a specialist, but also contributes to his readiness to adapt to new conditions, quickly and carefully make decisions, while not losing efficiency and effectiveness.
Отмечено, что профессиональное самоосуществление обеспечивает уверенность сотрудника полиции в собственных силах при решении сложной профессиональной задачи, что не только увеличивает его эффективность как специалиста, но и способствует готовности адаптироваться к новым условиям, быстро и взвешенно принимать решения, при этом не теряя работоспособности и результативности.

Опис

Пономаренко Я. С. Психологічний огляд ригідності під час прийняття рішень в екстремальній практиці поліціювання / Пономаренко Я. С. // Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.) / ДНДІ МВС України. – Київ, 2022. – С. 188-190.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, поліцейський, полицейский, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, police officers, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис