Використання смарт-технологій у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей

dc.contributor.authorДовгополова, Г. Г.
dc.contributor.authorDovhopolova, H. H.
dc.contributor.authorРешитько, А. Д.
dc.contributor.authorReshytko, A. D.
dc.date.accessioned2024-07-09T09:10:57Z
dc.date.available2024-07-09T09:10:57Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractОписано сучасні проблеми викладання іноземної мови для студентів немовних спеціальностей узакладах вищої освіти з метою розвитку та вдосконалення їх професійної компетентності за допомогою використання Інтернет- та SMART-технологій. Зазначено, що викладання іноземної мови у відповідності до професійного спрямування має здійснюватися за допомогою сучасних Інтернет-технологій, що підвищують мотивацію та пізнавальну активність здобувачів вищої освіти, усувають психологічний бар'єр у процесі використання іноземної мови як засобу спілкування у закладі вищої освіти та в подальшій професійній діяльності.
dc.description.abstractThe article describes modern problems of teaching a foreign language to students of non-linguistic specializations in institutions of higher education with the aim of developing and improving their professional competence using the Internet and SMART technologies. It is noted that teaching a foreign language in accordance with the professional direction should be carried out with the help of modern Internet technologies that increase the motivation and cognitive activity of students of higher education, eliminate the psychological barrier in the process of using a foreign language as a means of communication in a higher education institution and in the future professional activity. It is emphasized that in modern educational conditions, the cognitive-communicative approach to learning foreign languages of a professional direction involves the integration of interactive technologies, including multimedia, into the process of professional training of students of higher education, which allows more complete use of visual and visual-auditory analyzers, thus increasing the quality of educational and methodological support of the educational process and the effectiveness of assimilation of educational material. The views of scientists on the use of SMART technologies in the process of teaching a foreign language to students of higher non-linguistic education are highlighted. The article substantiates the necessity of using SMART-technologies in teaching a foreign language to students of non-linguistic specializations, formulates the main principles of their operation and main characteristics. Using the example of SMART technology tools (webinars, social networks, blogs, electronic foreign language teaching systems, SMART training programs), the relevance and justification of their use from a didactic point of view was analyzed, and the need for constant improvement of the process of teaching foreign languages with their help was emphasized. It is noted that the regulated system of SMART technologies helps to master a foreign language in accordance with the professional direction in the conditions of a modern institution of higher education.
dc.description.abstractОписаны современные проблемы преподавания иностранного языка для студентов неязыковых специальностей в учреждениях высшего образования с целью развития и совершенствования их профессиональной компетентности посредством использования Интернет- и SMART-технологий. Отмечено, что преподавание иностранного языка в соответствии с профессиональным направлением должно осуществляться с помощью современных Интернет-технологий, которые повышают мотивацию и познавательную активность соискателей высшего образования, устраняют психологический барьер в процессе использования иностранного языка как средства общения в высшем образовании и в дальнейшей профессиональной деятельности.
dc.identifier.citationДовгополова, Г. Г. Використання смарт-технологій у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей / Довгополова Г. Г., Решитько А. Д. // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. – 2024. – Вип. 1 (208). – С. 143-148. - DOI: https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-19.
dc.identifier.citationДовгополова, Г. Г., & Решитько, А. Д. (2024). ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Наукові записки. Серія: Філологічні науки, (208), 143–148. https://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-19.
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32782/2522-4077-2024-208-19
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3157-0973
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-7891-7092
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/21744
dc.language.isouk
dc.publisherНаукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Філологічні науки. – 2024. – Вип. 1 (208). – С. 143-148
dc.subjectSMART технології
dc.subjectвикладання іноземної мови
dc.subjectвебінар
dc.subjectсоціальні мережі
dc.subjectблоги
dc.subjectSMART-підручник
dc.subjectзаклади вищої освіти
dc.subjectІнтернет-технології
dc.subjectSMART technologies
dc.subjectteaching a foreign language
dc.subjectwebinar
dc.subjectsocial networks
dc.subjectblogs
dc.subjectSMART tutorial
dc.subjectinstitutions of higher education
dc.subjectInternet technologies
dc.subjectSMART технологии
dc.subjectпреподавание иностранного языка
dc.subjectвебинар
dc.subjectсоциальные сети
dc.subjectSMART-учебник
dc.subjectзаведения высшего образования
dc.subjectИнтернет-технологии
dc.titleВикористання смарт-технологій у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей
dc.title.alternativeUse of SMART technologies in teaching foreign languages to students of non-lingual specializations
dc.typeArticle

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Vykorystannia SMART_Dovhopolova_Reshytko_2024.pdf
Розмір:
348.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: