Музей Харківського національного університету внутрішніх справ - осередок освіти й виховання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. - С. 98-101
Abstract
Розкрито діяльність музею Харківського національного університету внутрішніх справ як осередку освіти, національно-патріотичного виховання персоналу правоохоронних структур. Це інформаційний центр, що символізує цінності навчального закладу та здійснює популяризацію історії поліції.
The activities of the museum of the Kharkiv National University of Internal Affairs as a center of education, national-patriotic education of law enforcement personnel are revealed. It is an information center that symbolizes the values ​​of the educational institution and the promotion of the history of the police.
Раскрыта деятельность музея Харьковского национального университета внутренних дел как центра образования, национально-патриотического воспитания персонала правоохранительных структур. Это информационный центр, символизирующий ценности учебного заведения и популяризацию истории полиции.
Description
Червоний П. Д. Музей Харківського національного університету внутрішніх справ - осередок освіти й виховання / П. Д. Червоний // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. - С. 98-101.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, музей, Харківський національний університет внутрішніх справ, національно-патріотичне виховання, Kharkiv National University of Internal Affairs, Харьковский национальный университет внутренних дел, национально-патриотическое воспитание, national patriotic education, museum
Citation