До питання про доцільність ліквідації податкової міліції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 1. - С. 72-77

Анотація

Наведено погляди вітчизняних вчених, громадських і державних діячів України щодо доцільності існування податкової міліції як окремого спеціального підрозділу в системі органів Державної податкової служби України. На основі аналізу переваг і недоліків усунення податкової міліції та передачі її функції іншим державним органам сформульовано авторську позицію з цього питання.
The views of local scientists, public figures and statesmen of Ukraine regarding the advisability of the existence of the tax police as a separate special unit in the system of the State Tax Service of Ukraine are presented. Based on the analysis of advantages and disadvantages of the elimination of the tax police, and transfer its functions to other government agencies the author’s position on this issue is expressed.
Приведены взгляды отечественных ученых, общественных и государственных деятелей Украины относительно целесообразности существование налоговой милиции как отдельного специального подразделения в системе органов Государственной налоговой службы Украины. На основе анализа преимуществ и недостатков устранения налоговой милиции и передачи ее функций другим государственным органам сформулирована авторская позиция по этому вопросу.

Опис

Ключові слова

податкова міліція, tax police, налоговая милиция, Державна податкова служба, State Tax Service, Государственная налоговая служба, функції, functions, функции, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых

Бібліографічний опис

Коваль, В. Ф. До питання про доцільність ліквідації податкової міліції в Україні / В. Ф. Коваль // Право і безпека. - 2012. - № 1. - С. 72-77.