Перевірка ефективності методики фізичної терапії студенток закладів вищої освіти після лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2021. - Вип. 8(139). - С. 110-117

Анотація

Розроблено та апробовано авторську методику фізичної терапії здобувачів вищої освіти жіночої статті (на прикладі студенток факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх справ) після лікування коронавірусної інфекції (COVID-19). Зазначено, що методика забезпечила позитивну динаміку у фізіологічному напрямі: покращилася функція апарату зовнішнього дихання, покращиться дренажна функція бронхів, активізувалося розсмоктування запального пневмонічного вогнища, нормалізувалася легенева гемодинаміка, підвищилися імунологічні та неспецифічної резистентності жіночого організму, прискорилися регенеративні процеси тощо, що забезпечило поетапне і збалансоване відновлення рухових навичок (професійних компетентностей) здобувачів вищої освіти жіночої статті.
. Today the actual direction of Scientific Research is the search for effective and efficient drugs against Coronavirus Disease, as well as the development and testing of applied Methods, Pedagogical Models (Technologies) of Physical Therapy for women with Higher Education after treatment of Coronavirus infection (COVID-19). The main Purpose of the Scientific Research is an Experimental test of the effectiveness of the author's Method of Physical Therapy for women with higher education after treatment of Coronavirus infection (COVID-19). During the Experimental work, members of the Research Group used the following Research Methods: abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, modeling, mathematical and statistical (correlation analysis, factor analysis, scaling) тощо. As a Result of Empirical Research, members of the Research Group developed and tested the author's Method of Physical Therapy for women with Higher Education (on the example of female students of the Faculty №6 of Kharkiv National University of Internal Affairs) after Treatment of Coronavirus infection (COVID-19). Prospects for Further Research in the chosen field of Scientific Research include the development of Methods for the Formation of Techniques for the application of Physical Measures by female students of Higher Education Institutions with Specific Training Conditions, which train personnel for the National Police of Ukraine in Special Physical Training using Modern Technical Means.
Разработана и апробирована авторская методика физической терапии соискателей высшего образования женской статьи (на примере студенток факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел) после лечения коронавирусной инфекции (COVID-19). Отмечено, что методика обеспечила положительную динамику в физиологическом направлении: улучшилась функция аппарата внешнего дыхания, улучшится дренажная функция бронхов, активизировалось рассасывание воспалительного пневмонического очага, нормализовалась легочная гемодинамика, повысились иммунологические и неспецифические резистентности восстановление двигательных навыков (профессиональных компетентностей) соискателей высшего образования женского пола.

Опис

Хацаюк, О. В. Перевірка ефективності методики фізичної терапії студенток закладів вищої освіти після лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) / Хацаюк О. В., Русин Л. П., Ванюк Д. В. та ін. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2021. - Вип. 8(139). - С. 110-117. - DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.8(139).20.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, студентки, female students, фізична терапія, physical therapy, физическая терапия, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, COVID-19, навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, educational institutions with specific learning conditions, учебные заведения со специфическими условиями обучения, педагогічне моделювання, методика, method, ефективність, efficiency, эффективность

Бібліографічний опис