Concept, content and features administrative and jurisdiction activities of the police. Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Riga, Latvia : “Baltija Publishing”

Анотація

У роботі обґрунтовано, що органи Національної поліції є одним із основних суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності, що уповноваженні розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити по них відповідні постанови та накладати санкції без звернення до суду. Окреслено фактори, наявність яких зумовлює особливе місце органів Національної поліції в системі суб’єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. Охарактеризовано основне призначення адміністративно-юрисдикційної діяльності. У результаті аналізу змісту таких понять як «юрисдикція», «адміністративна юрисдикція», «адміністративно-юрисдикційна діяльність» сформульовано авторський підхід до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Національної поліції (у вузькому та широкому сенсі). Виокремлено основні ознаки адміністративно-юрисдикційної діяльності органів поліції та розкрито зміст такої діяльності. Розкрито сутність та значення форм адміністративно-юрисдикційної діяльності поліції, окреслено їх види та надано їх характеристику.

Опис

Bezpalova O. Concept, content and features administrative and jurisdiction activities of the police. Police activity in Ukraine and European countries: modern standards and unification options : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. P. 1-31. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-185-5-1

Ключові слова

адміністартивно-юрисдикційна діяльність поліції, правоохоронна діяльність, поліція

Бібліографічний опис