Права та обов’язки як основні елементи правового статусу платників податків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 139-146

Анотація

Проаналізовано зміст прав та обов'язків платників податків як основних елементів правового статусу платників податків. Виявлено основні ознаки та особливості прав та обов'язків платників податків, наведено їх класифікацію. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення податкового законодавства з питань, що розглядаються.
The content of rights and obligations of taxpayers as the main elements of the legal status of taxpayers are analyzed. Main characteristics and features of the rights and obligations of taxpayers are defined, their classification is given. The recommendations for improving tax legislation on given issues are worked out.
Проанализировано содержание прав и обязанностей налогоплательщиков как основных элементов правового статуса налогоплательщиков. Выявлены основные признаки и особенности прав и обязанностей налогоплательщиков, приведена их классификация. Разработаны рекомендации по совершенствованию налогового законодательства по рассматриваемым вопросам.

Опис

Ключові слова

платники податків, taxpayers, налогоплательщики, правовий статус, legal status, правовой статус, права та обов'язки платників податків, rights and obligations of taxpayers, права и обязанности налогоплательщиков

Бібліографічний опис

Теремецький, В. І. Права та обов’язки як основні елементи правового статусу платників податків / В. І. Теремецький // Право і безпека. - 2012. - № 3 (45). - С. 139-146.