Робота з психологічними травмами фахівців ризиконебезпечних професій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєної реабілітації : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Львів, 27 жовт. 2023 р. – Львів, 2023. – С. 177-180

Анотація

Розглянуто питання управління психологічною травмою працівників (службовців), які зазнали травматичної події на робочому місці (під час виконання військових, посадових зобовязань) з урахуванням комплексної дії різноманітних факторів.
The issue of managing psychological trauma of employees (officials) who suffered a traumatic event at the workplace (during the performance of military, official duties) taking into account the complex action of various factors.
Рассмотрены вопросы управления психологической травмой работников (служащих), которые получили травматическое событие на рабочем месте (при выполнении военных, должностных обязательств) с учетом комплексного действия различных факторов.

Опис

Ключові слова

психологічна травма, psychological trauma, психологическая травма, психологічне втручання, психологическое вмешательство, psychological intervention, фахівці ризиконебезпечних професій, experts in risky professions, специалисты рискоопасных профессий

Бібліографічний опис

Ляска, О. П. Робота з психологічними травмами фахівців ризиконебезпечних професій / О. П. Ляска // Психологія особистості фахівця в умовах воєнного часу та поствоєної реабілітації : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю), м. Львів, 27 жовт. 2023 р. / Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2023. – С. 177-180.