Облікова складова національного рейдерства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 304-308.

Анотація

Розкрито стан протиправного поглинання та захоплення підприємств в державі, висвітлено вразливі сторони в системі бухгалтерського обліку, запропоновано внесення змін та доповнень до діючого законодавства. Раскрыто состояние противоправного поглощения и захвата предприятий в стране, освещено уязвимые стороны в системе бухгалтерского учета, предложено внесение измThe state of illegal takeover and seizure of enterprises in the country is disclosed, the vulnerable parties in the accounting system are highlighted, amendments to the current legislation are proposed.енений и дополнений в действующее законодательство.

Опис

Акімов, В. В. Облікова складова національного рейдерства / В. В. Акімов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 304-308.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, рейдерство, raiding, бухгалтерський облік, бухгалтерский учет, захоплення підприємств, захват предприятий, поглинання підприємств, поглощение предприятий

Бібліографічний опис