Місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 268-273.

Анотація

Розглянуто та визначено місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції. Рассмотрено и определено место ветеринарной милиции в системе подразделений ОВД, выполняющих административные функции. The place of veterinary militia in the system of police units performing administrative functions is considered and determined.

Опис

Василенко, В. М. Місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції / В. М. Василенко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 37. - С. 268-273.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, органи внутрішніх справ, органы внутренних дел, ветеринарна міліція, ветеринарная милиция, адміністративні функції, административные функции

Бібліографічний опис