Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 144 - 147

Анотація

Дослідження проблем допустимості доказів, отриманих у результаті проведення ОРД при провадженні досудового слідства і детально наукового висвітлення. На думку автора, необхідно на основі узагальнення практики використання результатів ОРД при провадженні досудового слідства і аналізу регламентуючої його нормативно-правової бази, розробити відповідні теоретичні положення і практичні рекомендації. Исследование проблем допустимости доказательств, полученных в результате проведения ОРД при производстве предварительного следствия и подробно научного освещения. По мнению автора, необходимо на основе обобщения практики использования результатов ОРД при производстве предварительного следствия и анализа регламентирующей его нормативно-правовой базы, разработать соответствующие теоретические положения и практические рекомендации. Investigation of the problems of admissibility of evidence obtained as a result of the ORD during the pre-trial investigation and detailed scientific coverage. According to the author, it is necessary to develop appropriate theoretical provisions and practical recommendations on the basis of generalization of the practice of using the results of the ORD in the pre-trial investigation and analysis of its regulatory framework.

Опис

Журова, О. М. Особливості визначення допустимості доказів, отриманих в результаті оперативно-розшукової діяльності / О. М. Журова // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 144 - 147

Ключові слова

проведення ОРД, проведение ОРД, досудове слідство, досудебное следствие, доказова інформація, доказательная информация, нормативно-правова база, нормативно-правовая база

Бібліографічний опис