Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 292 - 297

Анотація

Аналізується дійсна юридична природа закріпленого у статті 53 Конституції України права на вищу освіту, оцінюється на предмет його відповідності природі суб’єктивних відносних та абсолютних прав, категоріям правоздатність та охоронюваний законом інтерес. Анализируется действительно юридическая природа закрепленного в статье 53 Конституции Украины права на высшее образование, оценивается на предмет соответствия природе субъективных относительных и абсолютных прав, категориям правоспособность и охраняемый законом интерес. The real legal nature of the right to higher education enshrined in Article 53 of the Constitution of Ukraine is analyzed, evaluated for its conformity with the nature of subjective relative and absolute rights, legal capacity categories and the interest protected by law.

Опис

Загородній, С. А. Юридична кваліфікація конституційного права на вищу освіту через цивільно-правовий механізм його здійснення / С. А. Загородній // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 32.- С. 292 - 297

Ключові слова

вища освіта, высшее образование, альтернативна система вищої освіти, альтернативная система высшего образования, правове регулювання, правовое регулирование, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, , вищий навчальний заклад, высшее учебное заведение

Бібліографічний опис