Виховання стресостійкості у працівників Національної поліції під час проведення поліцейських операцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2020. – С. 166-167

Анотація

Проаналізовано причини помилок і огріхів поліцейських у виконанні службових завдань, визначено роль виховання в поліцейських психологічної витривалості та стресостійкості у підготовці.
The reasons of mistakes and mistakes of policemen in execution are analyzed official tasks, defined the role of education in psychological police endurance and stress resistance in training.
Проанализированы причины ошибок и огрехов полицейских в исполнении служебных задач, определена роль воспитания в полицейских психологической выносливости и стрессоустойчивости в подготовке.

Опис

Кущенко, В. О. Виховання стресостійкості у працівників Національної поліції під час проведення поліцейських операцій / Кущенко, В. О. , Сечанцина, Д. О. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 166-167.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліцейський, поліцейський, police officer, стресостійкість, стрессоустойчивость, stress resistance, психологічна витривалість, психологическая выносливость, psychological endurance

Бібліографічний опис