Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 239 - 247

Анотація

Проаналізовано розвиток кримінально-правових положень про повторність злочинів та їх тлумачення в кримінальному законодавстві України в різні часи. Проанализировано развитие уголовно-правовых положений о повторности преступлений и их толкование в уголовном законодательстве Украины в разные времена. The development of criminal law provisions on the recurrence of crimes and their interpretation in the criminal legislation of Ukraine at different times is analyzed.

Опис

Кириленко, О. І. Деякі проблеми тлумачення повторності злочинів у кримінальному праві України / О. І. Кириленко // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2003.- Вип. 22.- С. 239 - 247

Ключові слова

суспільно-небезпечні дії, общественно опасные действия, повторність злочину, повторность преступления, боротьба зі злочинністю, борьба с преступностью, протидія злочинності, противодействие преступности

Бібліографічний опис