Основні напрямки оптимізаціі процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2014. - Вип. 15. - С. 162-168

Анотація

В даній статті визначені основні напрямки оптимізації процесу професійного самовизначення правоохоронців та сформульовані практичні рекомендації щодо оптимізації процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті.
This article defines the main directions of optimizing the process of professional self-determination of law enforcement officers and formulates practical recommendations for optimizing the process of professional self-determination of law enforcement officers in the gender aspect.
В данной статье определены основные направления оптимизации процесса профессионального самоопределения правоохранителей и сформулированы практические рекомендации по оптимизации процесса профессионального самоопределения правоохранителей в гендерном аспекте.

Опис

Ключові слова

професійне самовизначення, professional self-determination, профессиональное самоопределение, особистість, personality, личность, правоохоронці, law enforcement officers, правоохранители, професійна діяльність, professional activity, профессиональная деятельность, гендерний аспект, gender aspect, гендерный аспект

Бібліографічний опис

Нежута, А. В. Основні напрямки оптимізаціі процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті / Нежута А. В. // Проблеми екстремальної та кризової психології. - 2014. - Вип. 15. - С. 162-168.