Морально-психологічні особливості особистості юриста

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності : матеріали Всеукр. наук. –практ. конф. ( м. Чернівці, 31 трав. 2019 р.). – Чернівці, 2019. – С. 335-339

Анотація

Опис

Швець, Д. В. Морально-психологічні особливості особистості юриста / Д. В. Швець // Концептуальні засади використання психологічних знань в судовій діяльності : матеріали Всеукр. наук. –практ. конф. ( м. Чернівці, 31 трав. 2019 р.) / Мін-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, Юрид. фак., Каф. Юрид. психології. – Чернівці, 2019. – С. 335-339.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, юрист, морально-психологічні особливості, мораль, моральні риси, морально-психологічна підготовленість, морально-психологические особенности, морально-психологическая подготовленность, morality, lawyer

Бібліографічний опис