Соціальна структура скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2015. - № 1. - С. 55-60.

Анотація

Ґрунтуючись на головних джерелах скандинавського права, – судебниках та сагах, проаналізовано правовий статус провідних верств скандинавського суспільства часів вікінгів. З’ясовано, що економічним підґрунтям привілейованого становища вільних селян – бондів був одаль – спадкове землеволодіння. Статус вікінгської знаті визначався не економічними показниками, а близькістю до голови держави – конунга.
Based on the major sources of Scandinavian law – statute books and the sagas, analyzed the legal status of the leading layers of the Scandinavian Society Viking’s period. It was found that the economic basis of the privileged position of the free peasants – Bonds was Odal – special hereditary right to the land. Viking nobility status was determined not by economic indicators, but the proximity of the head of state – King.
Основываясь на главных источниках скандинавского права – судебниках и сагах, проанализировано правовой статус ведущих слоев скандинавского общества периода викингов. Выяснено, что экономической основой привилегированного положения свободных крестьян – бондов, являлся одаль – особое наследственное право на землю. Статус викингской знати определялся не хозяйственными показателями, а близостью к главе государства – конунгу.

Опис

Головко Б. Г. Соціальна структура скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст [Електронний ресурс] / Б. Г. Головко // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 55–60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_1_11.pdf.
Головко Б. Г. "Соціальна структура скандинавського суспільства у VIII–XI ст.ст.." Форум права 1 (2015): 55–60.

Ключові слова

Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, скандинавське суспільство, правовий звичай, бонд, вікінги, судебник, тинг, конунг, одаль, звичаєве право, обычное право, Скандинавия, Скандинавія, викинги, спадкове землеволодіння, наследственное право на землю, Scandinavian, social structure of society, соціальна структура суспільства, viking

Бібліографічний опис