Господарське право України : підручник : частина 2

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с.

Анотація

Підручник містить найбільш важливі положення господарського права. На підставі аналізу правової доктрини, чинного законодавства і практики його застосування розглядаються правові аспекти господарської діяльності та теорії господарського права. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів і практичних працівників, які цікавляться питаннями господарської діяльності.
The manual contains the most important provisions of economic law. On the basis of legal doctrine of the current legislation and the practice of its application legal aspects of economic activity and theory of economic law are considered. Intended for the students of higher educational establishments, teachers, post graduate students and practitioners, who are interested in the issues of economic activity.
Учебник содержит наиболее важные положения хозяйственного права. На основании анализа правовой доктрины, действующего законодательства и практики его применения рассматриваются правовые аспекты хозяйственной деятельности и теории права. Предназначено для студентов высших учебных заведений, преподавателей, аспирантов и практических работников, интересующихся вопросами хозяйственной деятельности.

Опис

Господарське право України : підручник : у 2 ч. : Ч. 2 / [Андрєєва О. Б., Гетманець О. П., Гришина І. І. та ін.]. – Харків : Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2014. - 368 с.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, захист економічної конкуренції, защита экономической конкуренции, ціноутворення, ценообразование, захист прав споживачів, защита прав потребителей, господарські зобов’язання, хозяйственные обязательства, договори на передачу майна, договоры на передачу имущества, договори про виконання робіт, договоры на исполнение работ, договори про надання послуг, договоры о предоставлении услуг, торговельна діяльність, торговая деятельность, інвестиційна діяльність, инвестиционная деятельность, зовнішньоекономічна діяльність, внешнеэкономическая деятельность, біржова діяльність, биржевая деятельность, ринок фінансових послуг, рынок финансовых услуг, господарський контроль, хозяйственный контроль, господарсько-правова відповідальність, хозяйственная ответственность

Бібліографічний опис