Форми участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблем: матеріали круглого столу (27 жовтня 2017 року, Харків).. - ХНУВС, 2017.

Анотація

Розглянуто основні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні на сьогодні. Проаналізовано механізм взаємодії інститутів громадського суспільства з публічною адміністрацією. The main problems of civil society development in Ukraine for today are considered. The mechanism of interaction of institutes of civil society with public administration is analyzed. Рассмотрены основные проблемы развития гражданского общества в Украине на сегодня. Проанализирован механизм взаимодействия институтов гражданского общества с публичной администрацией.

Опис

Юшкевич О.Г. Форми участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики / О.Г. Юшкевич // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблем: матеріали круглого столу (27 жовтня 2017 року, Харків).. - ХНУВС, 2017.

Ключові слова

громадськість, публічна адміністрація, консультації, громадське обговорення, гаряча лінія, public, public administration, consultation, public discussion, hotline, общественность, публичная администрация, консультации, общественное обсуждение, горячая линия, ,

Бібліографічний опис