Актуальні питання розслідування кіберзлочинів

Abstract
У збірнику висвітлено погляди науковців та практиків щодо проблем правового, організаційного та кадрового забезпечення протидії кіберзлочинності, кримінально-процесуальних та кріміналістичних проблем розслідування кіберзлочинів в Україні та використання інформаційних технологій і технічних засобів під час їх розслідування.
The points of view of scholars and practitioners on the problems of legal, organizational and staffing guaranteeing in combating cybercrime, criminal and procedural, forensic problems of investigating cybercrimes in Ukraine and use of information technologies and technical means during their investigation are highlighted in the book.
В сборнике освещены взгляды ученых и практиков по проблемам правового, организационного и кадрового обеспечения противодействия киберпреступности, уголовно-процессуальных и криминалистичних проблем расследования киберпреступлений в Украине и использования информационных технологий и технических средств во время их расследования.
Description
Актуальні питання розслідування кіберзлочинів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 272 с.
Keywords
Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, кіберзлочинність, кіберзлочини, Інтернет, комп’ютерні мережі, комп’ютерні злочини, cybercrimes, computer crimes, компьютерные преступления, киберпреступность, киберпреступление, cybercrime combating
Citation
Актуальні питання розслідування кіберзлочинів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 груд. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013
Collections