Фонові явища та детермінанти злочинності: співвідношення та взаємозалежність термінів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2018 р. м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ : Кримінол. асоц. України. – Харків, 2018. – С.103-104.

Анотація

В матеріалах тез доповіді аналізується зміст термінів "фонові явища" та "детермінанти злочинності". Наголошується на їх самостійності та та взаємозалежності одного від одного. The abstracts of the report analyze the content of the terms "background phenomena" and "determinants of crime". It is emphasized on their independence and their interdependence. В материалах тезисов анализируется содержание терминов "фоновые явления" и "детерминанты преступности". Отмечается их самостоятельности и и взаимозависимости одного от другого.

Опис

Фіалка М.І. Фонові явища та детермінанти злочинності: співвідношення та взаємозалежність термінів/ М.І. Фіалка // Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квіт. 2018 р. м. Харків) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ : Кримінол. асоц. України. – Харків, 2018. – С.103-104.

Ключові слова

фонові явища, детермінанти злочинності, співвідношення, взаємозалежність, background phenomena., фоновые явления, determinants of crime, детерминанты преступности, correlation, соотношение, interdependence, взаимозависимость, ,

Бібліографічний опис