Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 304-310

Анотація

Уточнено поняття контракту, визначено його зміст та надано пропозиції щодо прийняття за контрактною формою на службу в міліцію, зокрема обґрунтовано його недоцільність. The concept of the contract is specified, its maintenance is defined and offers concerning acceptance on a contract form on service in militia are made, in particular it is proved its inexpediency. Уточнено понятие контракта, определено его содержание и внесены предложения относительно принятия на контрактной форме на службу в милицию, в частности обосновано его нецелесообразность.

Опис

Гончарук, В. В. Контрактна форма прийняття на службу в міліцію: теорія та практика / В. В. Гончарук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 3 (54). – С. 304-310.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, контрактна форма, контрактная форма, contract form, прийняття на службу в міліцію, принятия на службу в милицию, acceptance on service in militia, контракт, contract, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations

Бібліографічний опис