Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 11-16

Анотація

Розглянута теоретична конструкція та практика правової держави з історичного ракурсу. Проаналізована правова держава як певна теорія та відповідна практика організації політичної влади та забезпечення прав і свобод людини, що є одним із суттєвих досягнень цивілізації. Рассмотрена теоретическая конструкция и практика правового государства с исторического ракурса. Проанализировано правовое государство как определенная теория и соответствующая практика организации политической власти и обеспечения прав и свобод человека, что является одним из существенных достижений цивилизации. The theoretical construction and practice of the rule of law from a historical perspective is considered. The rule of law is analyzed as a specific theory and the corresponding practice of organizing political power and ensuring human rights and freedoms, which is one of the significant achievements of civilization.

Опис

Холод, Ю. А. Правова держава: теоретична конструкція та практика (історичний екскурс) / Ю. А. Холод // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 11-16

Ключові слова

Теорія держави і права. The theory of state and law. Теория государства и права, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правова держава, правовое государство, constitutional state, поліцейська держава, полицейское государство, police state, права людини, права человека, human rights

Бібліографічний опис