Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 198-201

Анотація

Розглянуто особливості пенсійного забезпечення прокурорсько-слідчих працівників на сучасному етапі. Надано пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства.
The features of pension provision of prosecutors and investigators at the present stage are considered. The offers on improvement of the corresponding legislation are given.
Рассмотрены особенности пенсионного обеспечения прокурорско-следственных работников на современном этапе. Предоставлены предложения по усовершенствованию соответствующего законодательства.

Опис

Ключові слова

пенсійне забезпечення, pension provision, пенсионное обеспечение, прокурорсько-слідчі працівники, prosecutor-investigative workers, прокурорско-следственные работники, законодавство, legislation, законодательство

Бібліографічний опис

Татарінов, Р. В. Пенсійне забезпечення прокурорсько-слідчих працівників / Р. В. Татарінов // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 198-201.