Право на безпеку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. Київ, 7 груд. 2023 р.). - Київ: ДНДІ МВС України, 2024. - С. 105-106

Анотація

Стверджено, що право на безпеку є одним з конститутивних прав поряд з правом на життя. Повномасштабне вторгнення росії показало, що безпека як головна цінність повинна мати її гарантії реалізації як право людини та особисте немайнове право.
It is stated that the right to security is one of the constitutional rights along with the right to life. The full-scale invasion of Russia showed that security as the main value should have guarantees of its implementation as a human right and a personal non-property right.
Утверждено, что право на безопасность является одним из конститутивных прав наряду с правом на жизнь. Полномасштабное вторжение России показало, что безопасность как главная ценность должна иметь ее гарантии реализации как право человека и личное неимущественное право.

Опис

Ключові слова

безпека, security, безопасность, право на безпеку, right to security, право на безопасность, конституційні права, constitutional rights, конституционные права, особисте немайнове право, personal non-property right, личное неимущественное право

Бібліографічний опис

Горобець, Н. О. Право на безпеку / Горобець Наталія Олександрівна // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Міжнародного дня прав людини (м. Київ, 7 груд. 2023 р.). - Київ: ДНДІ МВС України, 2024. - С. 105-106.