Гендерні особливості саморегуляції злочинців

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 304-308
Abstract
Розглянуто гендерні особливості саморегуляції злочинців, оскільки порушення саморегуляції є однією з причин соціальних і особистісних проблем особистості. Виявлено, що загальний рівень саморегуляції у жінок-злочинниць нижчий, ніж у чоловіків. Втім, головну роль у регуляції своєї поведінки злочинців обох статей відводять зовнішнім регуляторам.
The gender features of self-regulation of criminals are considered, since the violation of self-regulation is one of the causes of social and personal problems of an individual. It was found that the general level of self-regulation of female criminals is lower than that of men. However, the main role in regulating the behavior of criminals is both sex are assigned to external regulators.
Рассмотрены гендерные особенности саморегуляции преступников, поскольку нарушения саморегуляции является одной из причин социальных и личностных проблем человека. Выявлено, что общий уровень саморегуляции у женщин-преступниц ниже, Бочаровські читання. Харків, 2018 308 чем у мужчин. Впрочем, главную роль в регуляции своего поведения преступники обоих полов отводят внешним регуляторам.
Description
Шевченко, Л. О. Гендерні особливості саморегуляції злочинців / Лариса Олександрівна Шевченко // Бочаровські читання : тези доп. Учасників Міжнар. Наук.-практ. Конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 304-308.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, саморегуляція, self-regulation, саморегуляция, гендер, gender, злочинність, criminality, преступность, жінки-злочинниці, female criminals, женщины-преступницы, самоконтроль, self control
Citation