Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 120-125

Анотація

Розглянуто функції та компетенцію слідчого щодо профілактики правопорушень під час розслідування кримінальної справи. Окрему увагу приділено документу, який складається слідчим за результатами виявлення причин та умов вчинення злочинів. Висвітлено основні недоліки в роботі слідчих щодо профілактики правопорушень.
The functions and competence of the investigator on crime prevention at a criminal trial are reviewed. Special attention is devoted to the document, which is made by the investigator based on identifying the causes and circumstances of crime. The major shortcomings in the work of investigators at crime prevention are characterized.
Рассмотрены функции и компетенция следователя по профилактике правонарушений при расследовании уголовного дела. Отдельное внимание уделено документу, который составляется следователем по результатам выявления причин и условий совершения преступлений. Освещены основные недостатки в работе следователей по профилактике правонарушений.

Опис

Ключові слова

профілактика правопорушень, crime prevention, профилактика правонарушений, слідчий, investigator, следователь, компетенція, competence, компетенция

Бібліографічний опис

Літвінова, О. В. Профілактика слідчим правопорушень при розслідуванні кримінальних справ / О. В. Літвінова // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 120-125.