Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів забезпечення виборчих прав громадян в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Наукові записки. Серія: Право. - 2019. - Вип. 6. - С. 65-70
Abstract
Сутність процесу взаємодії суб’єктів забезпечення виборчих прав громадян розкрито через: а) систему суб’єктів забезпечення виборчих прав в Україні; б) спільну мету вказаних суб’єктів, яка полягає у забезпеченні виборчих прав громадян, тобто права обирати представників органів державної влади та бути безпосередньо обраними у якості таких представників, приймати участь в референдумах, а також реалізовувати в межах встановлених законом права, пов’язані з організацією та проведенням виборів та референдумів; в) внутрішній аспект організації такої взаємодії (конкретно визначені засоби, прийоми та способи, що застосовуються суб’єктами взаємодії під час здійснення їх діяльності задля досягнення спільної мети); г) зовнішні прояви (спільну зовнішню діяльність уповноважених суб’єктів, що виникає на підставі застосування різних методів взаємодії, яка спрямована на досягнення єдиної мети). Сформульовано пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства в частині вироблення дієвого механізму взаємодії суб’єктів забезпечення виборчих прав громадян в Україні
Description
Безпалова О.І., Шорський П.О. Адміністративно-правові засади взаємодії суб’єктів забезпечення виборчих прав громадян в Україні. Наукові записки. Серія: Право. 2019. Вип. 6. С. 65-70.
Keywords
виборчі права громадян, взаємодія, органи державної влади, вибори, референдум, electoral rights of citizens, суб’єкти виборчих прав, адміністративно-правовий механізм, interaction, subjects of electoral rights, state authorities, административно-правовой механизм, administrative and legal mechanism, взаимодействие, избирательные права граждан, органы государственной власти, выборы, , ,
Citation