Природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І.Є. Шада в працях історика Д.І. Багалія (до проблеми «Вчений і влада»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 190-195

Анотація

Розглянуті природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І.Є. Шада в працях історика Д.І. Багалія. Професор Шад і його однодумці наполягали на тому, що первинними і найголовнішими в науці є свобода наукового дослідження і право вченого на вільне висловлення своїх думок. А Д.І.Багалій цілком справедливо майже через століття додавав, що «без такої свободи не може бути правильного прогресивного розвитку самої науки». Рассмотрены естественно-правовые взгляды и жизненный путь философа И.Е. Шада в трудах историка Д.И. Багалия. Профессор Шад и его единомышленники настаивали на том, что первичными и главными в науке есть свобода научного исследования и право ученого на свободное выражение своих мыслей. А Д.И.Багалей вполне справедливо почти век добавлял, что «без такой свободы не может быть правильного прогрессивного развития самой науки». The natural-legal views and life path of the philosopher I.E. Shada in the writings of the historian D.I. Bagalia. Professor Shad and his associates insisted that the primary and main in science is the freedom of scientific research and the right of a scientist to freely express his thoughts. And DI Bagaley quite rightly added for almost a century that "without such freedom there can be no proper progressive development of science itself."

Опис

Коломієць, Т. В. Природно–правові погляди та життєвий шлях філософа І.Є. Шада в працях історика Д.І. Багалія (до проблеми «Вчений і влада») / Т. В. Коломієць // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2003. – Вип. 24. - С. 190-195

Ключові слова

Історія. History. История, філософ І.Є.Шад, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, свобода наукового дослідження, свобода научного исследования, право вченого на вільне висловлення своїх думок, право ученого на свободное высказывания своих мыслей

Бібліографічний опис