Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 222-230

Анотація

Запропановано удосконалити правове регулювання гарантій посадових осіб митної служби України. Проаналізовані запропоновані у науковій літературі теоретичні визначення поняття «гарантії», ознаки гарантій як елемента правового статусу посадової особи митної служби, надана класифікація цих гарантій. Предложено усовершенствовать правовое регулирование гарантий должностных лиц таможенной службы Украины. Проанализированы предложенные в научной литературе теоретические определения понятия «гарантии», признаки гарантий как элемента правового статуса должностного лица таможенной службы, предоставлена классификация этих гарантий. It is proposed to improve the legal regulation of guarantees of officials of the customs service of Ukraine. The theoretical definitions of the concept of “guarantee” proposed in the scientific literature, the signs of guarantees as an element of the legal status of a customs official, are analyzed, and a classification of these guarantees is provided.

Опис

Ткачук, О. І. Юридичні гарантії як елемент правового статусу посадової особи митної служби України / О. І. Ткачук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. – Вип. 34. - С. 222-230

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, посадові особи, должностные лица, officials, правовий статус, правовой статус, legal status, посадові особи митних органів, должностные лица таможенных органов, customs officials, юридичні гарантії, юридические гарантии, legal guarantees, службові гарантії, служебные гарантии, service guarantees

Бібліографічний опис